Vesalan yläasteen koulun kotisivut
löytyvät osoitteesta
http://www.vesay.edu.hel.fi

Vesalan yläasteen koulun Atk-materiaaleja