Vesalan peruskoulu

Tietotekniikka

Tietotekniikan tunneilla perehdytään tietotekniikan hyötykäyttöön. Käytössämme on Windows ympäristö.

Opiskelun tavoitteena on saavuttaa hyvä eri ohjelmien ja laitteiden käyttötaito niin, että oppilas selviytyy seuraavan asteen oppilaitoksissa vaivatta erilaisista projektitöistä ja kirjallisista tuotoksista. Lisäksi oppilas tottuu pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen työskentelyyn.

    Opiskeltaviin alueisiin kuuluvat myös:
  • tietoverkkojen käyttö ja tietoturva
  • ilmaisohjelmat ja niiden käyttö
  • käyttöjärjestelmän perusteet
  • ohjelmoinnin perusteet
  • WWW-sivujen tekeminen
Kahdeksannen luokan opiskelussa painotetaan eri työvälineohjelmien ja käyttöjärjestelmän opiskelua. Yhdeksännellä luokalla opiskelu painottuu www-sivujen tekemisen ja ohjelmoinnin perusteiden opiskeluun.

Vesalan peruskoulun Atk-materiaaleja

Käyttöjärjestelmä Ohjelmia Yleistä
Ohjelmointi-kotisivut