Noppien heitto

Heitä valitsemasi määrä noppia. Alla olevaan tauluun tulee
noppien silmälukujen summat ja lukumäärät, kuinka monta kertaa
summaa on esiintynyt heittokerroilla.

Noppia kerrallaan:
Heittokertoja kerrallaan:
Tulokset